İnsan kaynakları uzmanları, değerlendirme araçlarını adaylar için daha ilgi çekici ve cazip hale getirmek için oyun öğeleriyle harmanlıyor ve beceri değerlendirme ve geliştirmeyi destekleyebilecek “ciddi oyunlar” tasarlayıp kullanıyor. Bu noktada profesyonel olarak değerli olan çeşitli becerilerin göstergesi olduklarına dair kanıtlar olmasına rağmen ticari video oyunları, adayları taramak veya test etmek için pek fazla tercih edilmiyor.