Said Nursî (1878 – 23 Mart 1960),Kürt İslam âlimi, müfessir, Dârü’l-Hikmeti’l-İslâmiye azası, Birinci Dünya Savaşı’nın Kafkasya Cephesi’nde milis alay kumandanı, İslam üzerine yazılmış ve 300 kadar ayeti tefsir eden Risale-i Nur külliyatının yazarı. Van’da hayalini kurup zihinsel hazırlığını yaptığı fen ve din ilimlerinin beraber okutulacağı Medresetü’z-Zehra projesi için İstanbul’a geldi. Bu amaçla Sultan II. Abdülhamid