AA muhabirinin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yapmış olduğu derlemeye göre, Türkiye’de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi dokuz yüz elli dokuz milyon altmış iki bin kilovatsaatle 20 Ocak’ta, en düşük tüketim ise altı yüz doksan beş milyon dokuz yüz yetmiş dört bin kilovatsaatle 1 Ocak’ta gerçekleşti. Elektrik tüketimi, ocakta 2020 senesinin